Besazim Logo

سفارش آنلاین ساخت قطعه‌ قطعه CAD را بارگذاری کنید، قیمت بگیرید، سفارش ساخت دهید. با این کار در زمان خود برای یافتن قطعه ساز و مراجعه به کارگاه صرفه‌جویی کنید و به دنبال ایده‌های طراحی و ساخت محصولات جدیدتر بروید. بسازیم تمامی روند ساخت محصول شما را از نقشه تا تبدیل شدن به قطعه فیزیکی را دنبال می‌کند.

حساب کاربری ندارید؟

روش کار

مراحلی که شما طی می کنید

  • بارگذاری فایل CAD
  • ثبت سفارش ساخت
  • تحویل قطعه

مراحلی که ما طی می کنیم

  • قیمت دهی و بررسی امکان پذیری ساخت توسط کارشناسان ساخت و تولید
  • قطعه شما را به قطعه ساز مناسب ارجاع خواهد داد
  • خرید ماده خام،پیگیری روند ساخت قطعه شما را انجام خواهد داد
  • قطعه شما را از نظر کیفیت ساخت و دقت ابعادی کنترل می کند